Ιδιωτικό νόμισμα ΕΥΡΩ, το ισχυρό εργαλείο σκλαβοποίησης των λαών της Ευρώπης-Μέρος 1ο

Ο Τζωρτζ Όργουελ έγραφε

“Σε μια εποχή παγκόσμιου ψεύδους, το να λες την αλήθεια είναι μία πράξη επαναστατική”.

Το 1944 οι Ναζί εκτελώντας εντολές των κέντρων εξουσίας και των Πολυεθνικών εταιρειών έχουν σχεδόν ολοκληρώσει την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι παγκόσμιες Ελίτ για να επιβάλλουν την εξουσία τους πάνω στους Ευρωπαϊκούς λαούς χρησιμοποιούν σαν εργαλείο ένα ιδιωτικό Νόμισμα το ΕΥΡΩ.

Γνωρίζουν ότι όλα σήμερα είναι εμπορευματοποιημένα.

Από αντικείμενα μέχρι τις συνειδήσεις και τις ιδέες των ανθρώπων όλα έχουν την τιμή τους. την τιμή αυτή όπως και την ύπαρξη των κρατών την καθορίζουν αυτοί που ελέγχουν την έκδοση και την κυκλοφορία του νομίσματος.

Την 1η Ιουνίου του 1998 ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) η οποία αντικαθιστά την κάθε Εθνική Κεντρική (εκδοτική) Τράπεζα των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ε.Κ.Τ. είναι μία ιδιωτική τράπεζα και έχει μετόχους τις 28 κεντρικές τράπεζες των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να την ελέγξουν και είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν τις εντολές της.

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάνει μια εγκληματική πράξη. Έχουν εκχωρήσει την έκδοση και την λειτουργία του νομίσματος σε μια Ιδιωτική Τράπεζα.

Η Ιδιωτική Τράπεζα δανείζει, δεν χαρίζει.

Έτσι η Ε.Κ.Τ. δανείζει το ΕΥΡΩ στις χώρες της Ευρώπης οι οποίες είναι υποχρεωμένες να το επιστρέψουν με τόκο.

Η Ε.Κ.Τ. καθορίζει και διαχειρίζεται την νομισματική πολιτική μέσα στην Ευρωζώνη. Η Ε.Κ.Τ είναι αρμόδια για την έκδοση και διαχείριση του ΕΥΡΩ και για την χάραξη και εφαρμογή της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δηλαδή όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούν υποχρεωτικά στην χάραξη της οικονομικής τους πολιτικής τις εντολές της Ε.Κ.Τ.

Έτσι η έννοια κάθε ανεξάρτητης Οικονομικής πολιτικής καταργείται για όλα τα κράτη της Ε.Ε.

Οι κυβερνήσεις γίνονται καρτούν που ακολουθούν την οικονομική πολιτική που χαράσσει η Ε.Κ.Τ.

Η οικονομική ζωή κάθε χώρας εξαρτάται από τις εντολές της Ε.Κ.Τ.

Αφού λοιπόν  τα κράτη δεν έχουν ανεξάρτητη οικονομική πολιτική δεν έχουν και Εθνική ανεξαρτησία, δεν έχουν ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν έχουν κοινωνική δικαιοσύνη γιατί το Ευρωσύνταγμα εξαρτά την κοινωνική δικαιοσύνη από τους νόμους της ελεύθερης αγοράς και η Ε.Κ.Τ. χορηγεί τους πόρους που εγκρίνει αυτή από κάθε κράτος.

Η Ε.Κ.Τ. κάνει τα πιο κάτω

1) Καθορίζει τα επιτόκια με τα οποία δανείζει τις εμπορικές τράπεζες) τράπεζες που κάνουν εμπόριο χρήματος) ελέγχοντας έτσι την προσφορά χρήματος. Καθορίζει τον όγκο του χρήματος που θα εκδοθεί και την ταχύτητα της κυκλοφορίας του. Έτσι ελέγχει πλήρως τις “εσωτερικές” αγορές των χωρών της Ευρωζώνης.

2) Εξουσιοδοτεί τις χώρες της Ευρωζώνης να εκδίδουν χαρτονομίσματα και κέρματα ΕΥΡΩ. Έτσι κατά την κρίση της δανείζει την κάθε χώρα με το ποσό των ΕΥΡΩ ώστε η χώρα να καλύψει τις ανάγκες της.

Κάθε χώρα το Φθινόπωρο καταρτίζει έναν προϋπολογισμό και τον στέλνει για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρμόδιες επιτροπές (στις οποίες μετέχουν και αντιπρόσωποι της Ε.Κ.Τ.) εγκρίνουν ή απορρίπτουν τον προϋπολογισμό. Αν τον απορρίψουν τον επιστρέφουν στην χώρα που τον απέστειλε με εντολές να γίνουν διορθώσεις. Αν δηλαδή πρέπει να εφαρμοσθεί ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο πρέπει να μειωθούν οι δημόσιες δομές υγείας και να γίνουν ιδιωτικές, πρέπει να μειωθούν οι δαπάνες της δημόσιας παιδείας και κομμάτια της παιδείας να ιδιωτικοποιηθούν π.χ. ΑΕΙ και ΤΕΙ. Πρέπει να μειωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι εργασίες που κάνουν να ανατεθούν σε ιδιωτικές εταιρείες κ.λ.π.

Η Ε.Κ.Τ χορηγεί μόνο τον απαραίτητο όγκο νομίσματος ώστε να γίνουν αυτές οι “μεταρρυθμίσεις”. Έτσι το κάθε κράτος είναι δέσμιο της Ε.Κ.Τ. γιατί δεν μπορεί να εκδώσει νόμισμα και να ακολουθήσει μια ανεξάρτητη οικονομική πολιτική. Οι αντιπρόσωποι σε κάθε χώρα της Ε.Κ.Τ. είναι οι τοπικές κεντρικές τράπεζες.

Η Ε.Κ.Τ. δεν εκδίδει η ίδια τα νομίσματα αλλά δίνει εντολή στην κάθε τοπική κεντρική τράπεζα να εκδόσει το νόμισμα που απαιτείται το οποίο όμως είναι δανεικό και η χώρα οφείλει να το επιστρέψει με τόκο.

Στην Ελλάδα η Τράπεζα της Ελλάδος (κράτος εν κράτει) φροντίζει να εκδοθούν κατόπιν εντολής της από το Νομισματοκοπείο τα χαρτονομίσματα των 20,10 και 5 ΕΥΡΩ και τα κέρματα.

Τα χαρτονομίσματα των 50, 100 και 200 ΕΥΡΩ (των 500 ΕΥΡΩ αποσύρονται από την κυκλοφορία) τυπώνονται σε μεγαλύτερη κεντρική τράπεζα που ορίζει η Ε.Κ.Τ. Ακόμη και στην έκδοση του νομίσματος είμαστε αποικία χρέους.

Η Ε.Κ.Τ. εποπτεύει την ίδρυση και την λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών κάθε χώρας. Δηλαδή για να λειτουργήσει μια εμπορική τράπεζα στην Ελλάδα την έγκριση την δίνει το ελληνικό κράτος αλλά την χορηγεί η Ε.Κ.Τ. η οποία επιβλέπει και την λειτουργία της μέσω της τοπικής κεντρικής τράπεζας (στην Ελλάδα μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.).

Η Τράπεζα της Ελλάδος από την ίδρυσή της το 1927 ήταν και αυτή ιδιωτική. Έτσι η δραχμή ποτέ δεν ήταν εθνικό νόμισμα. Ήταν ιδιωτικό τοπικό νόμισμα. Εθνικό νόμισμα είναι το νόμισμα που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για να καταλάβετε την λειτουργία του ιδιωτικού νομίσματος ας υποθέσουμε ότι στον πλανήτη Γη δεν υπάρχει καθόλου νόμισμα.

Το Ελληνικό κράτος για να λειτουργήσει και να πληρώσει τις υποχρεώσεις του χρειάζεται 1000 ΕΥΡΩ (χίλια ΕΥΡΩ).

Εκδίδει τότε ένα ομόλογο με επιτόκιο (υποθετικό) 10% το οποίο δίνει στην εκδότρια Ε.Κ.Τ. Αυτόματα χρεώνεται με 1100 ΕΥΡΩ (1000 ΕΥΡΩ + 100 ΕΥΡΩ τόκους). Δηλαδή χρεώνεται όλο ο Ελληνικός λαός με 1100 ΕΥΡΩ. Η Ε.Κ.Τ. δίνει εντολή στην τράπεζα της Ελλάδος να εκδόσει νομίσματα 1000 ΕΥΡΩ. Το ελληνικό κράτος πρέπει να επιστρέψει σε κάποιο χρονικό διάστημα 1100 ΕΥΡΩ. Όμως το νόμισμα που κυκλοφορεί είναι μόνο 1000 ΕΥΡΩ.

Το ελληνικό κράτος θα επιστρέψει τα 1000 ΕΥΡΩ και θα χρεωθεί τα υπόλοιπα 100 σαν να έχει λάβει δάνειο 100 ΕΥΡΩ. Έτσι οι Έλληνες πολίτες θα χρεωθούν αυτοί και οι επόμενες γενεές (τα αγέννητα παιδιά) με 100 ΕΥΡΩ τα οποία δεν πήραν ποτέ.

Ο τόκος είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια απάτη.

Η Ε.Κ.Τ. δημιουργεί χρήμα από το μηδέν ζωγραφίζοντας χαρτί το οποίο όταν βγει στην κυκλοφορία ενσωματώνει μία αξία, είναι αξιόγραφο.

Τα κράτη όμως χρειάζονται Δις ΕΥΡΩ. Η δαπάνη για να εκδοθούν 1.000.000.000 (ένα Δις) ΕΥΡΩ είναι χίλια ΕΥΡΩ.

Η Ε.Κ.Τ. δεν εκδίδει νόμισμα αλλά δίνει εντολή στην τοπική κεντρική τράπεζα να εκδόσει το νόμισμα. Οι τοπικές κεντρικές τράπεζες κάθε χώρας λειτουργούν σαν “θυγατρικές” της Ε.Κ.Τ. και δεν αναστέλλουν την λειτουργία τους έτσι ώστε αν διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση (όπως έγινε με την Σοβιετική Ένωση) το τραπεζικό σύστημα να λειτουργήσει αδιάλειπτα.

Το χαρτί που εκδίδεται το χαρτονόμισμα είναι ειδικής σύνθεσης και δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο. Το ίδιο και τα ανεξίτηλα χρώματα. Όλα κατασκευάζονται από εξουσιοδοτημένες βιομηχανίες.

Όταν η Ε.Κ.Τ. δώσει εντολή να τυπωθεί νόμισμα στο ειδικό χαρτί με ανεξίτηλα χρώματα ζωγραφίζονται μασονικά σύμβολα για να ξέρουν οι κοινωνίες ποιοι ασκούν εξουσία.

Το παγκόσμιο χρέος ήταν στις 31/13/2018 188 τρις δολάρια. Δηλαδή οι λαοί (κράτη, επιχειρήσεις και νοικοκυριά) χρώσταγαν στις εκδότριες τράπεζες 188 τρις δολάρια. Όμως τα δάνεια είναι δουλειά και το ιδιωτικό νόμισμα είναι η αλυσίδα που σφίγγει τον λαιμό των λαών. Το ίδιο γίνεται στις ΗΠΑ και με την FED (Σύστημα Αποθεματικού Κεφαλαίου).

Ο Αβραάμ Λίνκολν και ο Τζων Κένεντυ που προσπάθησαν να εκδόσουν Δημόσιο νόμισμα και να απελευθερώσουν τις ΗΠΑ από τα χρέη τους δολοφονήθηκαν αμέσως.

Σήμερα οι ΗΠΑ είναι το πιο χρεωμένο κράτος στον πλανήτη χρωστάει στην Κεντρική Εκδοτική Τράπεζα (FED) (Σύστημα Αποθεματικού Κεφαλαίου) 14 τρις δολάρια.

Ο Καποδίστριας που εξέδωσε από το Νομισματοκοπείο της Αίγινας το μόνο Δημόσιο Εθνικό Νόμισμα τον Φοίνικα δολοφονήθηκε άμεσα.

Η Συρία η οποία είναι μία από τις ελάχιστες χώρες με δημόσιο νόμισμα (Συριακή λίρα) δέχθηκε επίθεση και καταστράφηκε.

Η Συρία επειδή δεν είχε ιδιωτικό νόμισμα δεν είχε χρέη.

Σήμερα χρωστάει περίπου 200 δις δολάρια.

Η Ε.Κ.Τ. είναι μια θυγατρική της οικογένειας Ρότσιλντ αφού και στις 28 χώρες που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κεντρικές τράπεζες ανήκουν στην οικογένεια Ρότσιλντ.

Στην Ελλάδα κατέχουν πάνω από το 90% των μετοχών της τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Σύμφωνα με το καταστατικό της τράπεζας της Ελλάδος το ελληνικό Δημόσιο δεν μπορεί να κατέχει πάνω από το 35% των μετοχών της.

Όλες οι χώρες της Ευρώπης αφού δανείζονται το νόμισμα που χρησιμοποιούν οι πολίτες τους είναι δούλες χώρες. Το πρώτο βήμα για την ανεξαρτησία μιας χώρας είναι η έκδοση Δημοσίου νομίσματος το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες των πολιτών της χωρίς τόκο και η έκδοση και η κυκλοφορία του θα ρυθμίζονται από το Δημόσιο.

Έτσι καμία χώρα δεν θα είναι χρεωμένη δηλαδή δούλα χώρα.

Ας δούμε τώρα πως στήθηκε η κολοσιαία απάτη που οι πολιτικοί (Έλληνες και ξένοι) ονόμασαν ψευδώς κρίση. Φυσικά στο στήσιμο της απάτης πήραν μέρος και οι δημοσιογράφοι και οι δικαστικοί που νομιμοποίησαν τα μνημόνια.

Συνεχίζεται……………..

Τραπεζικός

Ελέγξτε επίσης

Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πορτοφόλι Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πορτοφόλι: Εύκολο μέσο πληρωμών ή… κάτι άλλο;             310x165

Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πορτοφόλι: Εύκολο μέσο πληρωμών ή… κάτι άλλο;

Πρακτική χρήση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πορτοφολιού: Στις 16/9/2020 η Ursula von der Leyen είχε αναφέρει …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δεν μπορείτε να αντιγράψετε αυτή τη σελίδα.