Η οικονομική «έρημος» και ο νέος σεξουαλικός «πολιτισμός» που έρχεται

Ο Μαχάτμα Γκάντι έλεγε: «Η χειρότερη μορφή βίας είναι η φτώχεια», και η Rita Schiano συμπληρώνει: «Το να μιλάμε για τα προβλήματά μας είναι ο μεγαλύτερος εθισμός».

Ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά εγκλήματα είναι η ψήφιση του νόμου 4389/ΦΕΚ94/Α/27-5-2017 με τον τίτλο: «Επείγουσες Διατάξεις για την Εφαρμογή Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και Άλλες Διατάξεις», με τον οποίο ιδρύεται η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων). Ο τίτλος Ανεξάρτητη Αρχή είναι πλαστός, αφού την Αρχή αυτή την ελέγχουν απόλυτα οι δανειστές. Η ΑΑΔΕ είναι η συνέχεια της Τρόικας σε χειρότερη μορφή.

Στο Άρθρο 1 αναφέρεται:

 1. Συνίσταται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα (ΑΑΔΕ) (στο εξής «Αρχή»), με σκοπό τον προσδιορισμό, την βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών Δημοσίων εσόδων που άπτονται του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.
 2. Η «Αρχή» απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές.
  Η «Αρχή» υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της Βουλής και την διαδικασία του Άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 2 Αρμόδιας Αρχής:

 1. Η «Αρχή» έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Τον προσδιορισμό, την βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών και τελωνειακών εσόδων, καθώς και την είσπραξη λοιπών Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 5:

 • Η «Αρχή» δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο ή εποπτεία από τον Υπουργό Οικονομικών.
 • Ο Υπουργός δεν δύναται, για συγκεκριμένες υποθέσεις ή περιπτώσεις να υποβάλλει προς την «Αρχή» αίτημα παροχής πληροφοριών ή να παράσχει δεσμευτικές οδηγίες.
 • Σε περίπτωση διαφωνίας του Υπουργού Οικονομικών με τον Διοικητή της Αρχής σχετικά με την εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής, το ζήτημα παραπέμπεται από τον Υπουργό Οικονομικών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Αρχής!!!
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο εμπειρογνώμονας και ο Διοικητής, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεσμεύονται μόνο από τον Νόμο και την συνείδησή τους και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο, ούτε σε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες Διοικητικές Αρχές ή άλλον Δημόσιο ή Ιδιωτικό Οργανισμό. Δηλαδή η ΑΑΔΕ-στην ουσία οι δανειστές-αφού επιβάλλει στην Βουλή να ψηφίσει.
 • Σε περίπτωση διαφωνίας του Υπουργού Οικονομικών με τον Διοικητή της Αρχής, σχετικά με την εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής, το ζήτημα παραπέμπεται από τον Υπουργό Οικονομικών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Αρχής.

Άρθρο 6:

Η οργάνωση και οι κανονισμοί της Αρχής ρυθμίζονται από τον Οργανισμό της Αρχής.

Αυτό το εγκληματικό νομοσχέδιο που ψηφίσθηκε στις 27/05/2017 αποστερεί από το Ελληνικό Δημόσιο τη διαχείριση των Δημοσίων Εσόδων (φορολογικά έσοδα, τελωνειακά έσοδα κ.λπ.). Τους φορολογικούς νόμους τους εφαρμόζει σύμφωνα με την συνείδηση του Δ.Σ. της Αρχής. Υπάρχουν άτομα με «ελαστική» συνείδηση εντός του Δ.Σ. της Αρχής, που υπακούν τυφλά τις εντολές των δανειστών, τις οποίες εκτελούν πιστά;

Δηλαδή, η Ελληνική Βουλή ψήφισε έναν νόμο με τον οποίο δημιούργησε μια «Ιδιωτική» Αρχή, η οποία φορολογεί «κατά συνείδηση» και διαχειρίζεται τους φόρους των Ελλήνων πολιτών ανεξέλεγκτα. Στην ουσία ο νόμος αυτός δημιουργεί ένα κράτος χωρίς φορολογικά έσοδα. Ο Υπουργός Οικονομικών γίνεται «πιόνι» της «Αρχής», αφού ψαλιδίζονται σημαντικά οι αρμοδιότητές του. Η «Αρχή» ασκεί εκτελεστική εξουσία, αφού υποκαθιστά το Υπουργείο Οικονομικών στην είσπραξη και την διαχείριση των φόρων. Μια εκτελεστική εξουσία παρακρατική, χωρίς την ψήφο και την αποδοχή του Ελληνικού λαού.

Η ΑΑΔΕ επίσης καταπατά κάθε συνταγματική πρόβλεψη για τα προσωπικά δεδομένα των φορολογούμενων πολιτών, τα οποία διαχειρίζεται με αδιαφανή τρόπο, αφού δεν υπόκειται σε κανένα Δημόσιο έλεγχο.

Επίσης έχει το δικαίωμα ελέγχου σε επιχειρήσεις που έχουν κρατική άδεια, π.χ. καταστήματα εστίασης κ.λπ. Πώς μια ανεξάρτητη αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα, ελέγχει τους Έλληνες πολίτες στις οικονομικές ή τις κοινωνικές δραστηριότητές τους; Π.χ. αν φοράνε μάσκα, αν έχουν καταθέσεις ή άλλα περιουσιακά στοιχεία και πώς τα απέκτησαν κ.λπ.

Δηλαδή, ένα παρακρατικό μόρφωμα-αφού δεν είναι κρατικό και λειτουργεί παράλληλα με το κράτος είναι παρακρατικό-ασκεί έλεγχο σε καταστήματα που έχουν Δημόσια-κρατική-άδεια λειτουργίας και σε φορολογούμενους πολίτες που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του Ελληνικού Συντάγματος, παραβιάζοντας κάθε συνταγματική πρόβλεψη;

Πώς η «Αρχή» χρησιμοποιεί την Ελληνική Αστυνομία (οι Έλληνες Αστυνομικοί έχουν δώσει όρκο να φυλάσσουν το Σύνταγμα) σαν πραιτοριανούς ασκώντας φορολογικά bulling σε πολίτες ενός ανεξάρτητου κράτους; Εκτός αν το Ελληνικό κράτος βρίσκεται υπό κατοχή και η Εθνική ανεξαρτησία και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι ένα παραμύθι για τις μάζες. Αφού η «Αρχή» συλλέγει τους φόρους και τα τελωνειακά έσοδα χωρίς το κράτος να την ελέγχει, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτούς τους φόρους σύμφωνα με τις εντολές των δανειστών και όχι σύμφωνα με τις ανάγκες του Ελληνικού λαού.

Δηλαδή, το κράτος δεν διαχειρίζεται ούτε ένα ευρώ από τους δημόσιους φόρους, αφού δεν ελέγχει την «Αρχή»; Και η «Αρχή» μπορεί να δανείζει στο Ελληνικό κράτος τους φόρους ων πολιτών και όχι να τους αποδίδει συνολικά; Για ποια οικονομική πολιτική λοιπόν μιλάμε, αφού το κράτος είναι άπορο; Αυτό φάνηκε και το 2020 που το Ελληνικό Δημόσιο δανείσθηκε 51 Δις ευρώ από τον Φεβρουάριο του 2020 έως τις 31/12/2020. Το Δημόσιο χρέος ανέβηκε στα 370 Δις ευρώ και σε σχέση με το ΑΕΠ 228%. Είναι παγκοσμίως το δεύτερο μεγαλύτερο χρέος (η Ιαπωνία είναι πρώτη με χρέος 250% του ΑΕΠ) σε σχέση με το ΑΕΠ. Όσο οι «ειδικοί» επιβάλλουν lockdown, τόσο θα ανεβαίνει το δημόσιο χρέος και τόσο θα χρεώνονται οι Έλληνες πολίτες. Σήμερα κάθε πολίτης χρωστάει 37.000 ευρώ χωρίς να έχει πάρει δάνειο.

Όλες οι χορηγίες του κράτους, όπως αναδρομικά στους συνταξιούχους, επιστρεπτέες προκαταβολές, ενισχύσεις (ελεημοσύνες στην ουσία) σε εργαζόμενους που επλήγησαν από το βιολογικό όπλο του Κορονοϊού. Αμυντικές δαπάνες κ.λπ. γίνονται με δανεικά, ανεβάζοντας το Δημόσιο χρέος σε δυσθεώρητα ύψη, ενώ έχει χρεοκοπήσει η Ελλάδα, δηλαδή οι Έλληνες πολίτες. Όταν οι τοκογλύφοι δανειστές απαιτήσουν τα δάνειά τους, τότε η Ελληνική οικονομία θα μεταβληθεί σε έρημος και θα αρπαχθούν και οι ιδιωτικές περιουσίες. Η δημόσια περιουσία χορηγείται συνεχώς και σχεδόν δωρεάν, με λεόντειες συμβάσεις στα ξένα κοράκια που στην Ελλάδα ονομάζονται «επενδυτές». Την ίδια ώρα οι διάφορες ΔΕΚΟ, όπως η ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ κ.λπ., οι ιδιωτικές εταιρείες όπως κινητής τηλεφωνίας κ.λπ., το Ελληνικό Δημόσιο και οι τράπεζες χρεώνουν στους πελάτες τους εξοντωτικούς τόκους και έξοδα.

Ο τόκος είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια απάτη. Ένα διεστραμμένο εφεύρημα πληρωμής «αόρατων» υποχρεώσεων. Υποχρεώσεων που δεν υπάρχουν και όμως τα παγκόσμια κεφάλια έχουν επιβάλλει στα κράτη να νομιμοποιήσουν αυτή την κολοσσιαία απάτη. Ενώ ταυτόχρονα επιβάλλουν και ένα τρομοκρατικό αστυνομικό κράτος. Μια εξουσία τρομοκρατίας των πολιτών που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις πλαστές υποχρεώσεις που τους φορτώνουν, είτε μέσω μνημονίων, είτε μέσω βιολογικού πολέμου (Κορονοϊός).

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Μπάιντεν, δηλώνει: «Δεν ξέρω πότε θα βγούμε από την κρίση». Από ποια κρίση; Την υγειονομική; Την οικονομική; Την πολιτική; Την πολιτισμική; Δηλαδή, μπορεί και να κρατήσει 10 χρόνια; Και η Άγγελα Κάσνερ (Μέρκελ) συμπληρώνει: «Η κρίση θα τελειώσει όταν εμβολιασθούν όλοι». Κανείς δεν λέει πότε θα τελειώσει αυτή η τεχνητή κρίση. Ο Κορονοϊός χρησιμοποιείται σαν βιολογικό όπλο, έχοντας μια σειρά από στόχους. Γυρίζουν την Ιστορία στην εποχή της Φεουδαρχίας, χρησιμοποιώντας την αύξηση του χρέους και την ψηφιακή τεχνολογία, ομογενοποιούν τις κοινωνίες, διαλύουν τις οικονομίες, φτωχοποιούν τους λαούς. Σκλαβοποιούν τους πολίτες μέσω της δημιουργίας ενός αστυνομικού κράτους και του ψηφιακού ελέγχου που καταργεί την ιδιωτική ζωή. Διαλύουν την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Επιβάλλουν λογοκρισία στην αντίθετη άποψη. Επιβάλλουν σαν κυρίαρχη ιδεολογία την διαφθορά και την διαστροφή. Τελευταίο παγκόσμιο «φρούτο» η σεξουαλική παρενόχληση και η παιδεραστία.

Όλος ο πλανήτης, από τις ΗΠΑ μέχρι την Ελλάδα ταλανίζεται από «σεξουαλικά αμαρτήματα» στόχος είναι ο έλεγχος των μαζών, μέσω της σεξουαλικότητας. Αυτός ο σεξουαλικός «πολιτισμός» πρέπει να περάσει σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Πώς περνάει όμως ένας τέτοιος «πολιτισμός»; Με τον έλεγχο της συνείδησης. Με την συνεχή αναφορά στους παιδεραστές, τους βιαστές κ.λπ. μέχρις ότου η Ελληνική πολιτεία αποδεχθεί την «παιδεία των παιδεραστών».

Αν εξακολουθήσει να προβάλλεται κάθε ημέρα από τα κανάλια αυτός ο «σεξουαλικός πολιτισμός, σε λίγα χρόνια θα έχει γίνει καθημερινότητα και δεν θα ενοχλεί κανέναν. Το ίδιο δεν έγινε και με την ομοφυλοφιλική «παιδεία»; Μέχρι και η Ελληνική Βουλή φωταγωγήθηκε με τα χρώματα των γκέι. Η Ελληνική Βουλή όμως δεν έχει φωταγωγηθεί με τα χρώματα των άπορων, των ανέργων και των άστεγων. Όταν κάνουν πορεία αυτοί, τους αντιμετωπίζουν με δακρυγόνα και χημικά.

Ας μην ξεχνάμε ότι η παγκόσμια ελίτ θέλει να επιβάλλει τις ομογενοποιημένες, πολυπολιτισμικές κοινωνίες, τις μεικτές «ελεύθερες κοινωνίες» στις οποίες θα επιτρέπονται όλα.

Στο Ισλάμ η παιδεραστία είναι διαδεδομένη τόσο στα κοριτσάκια, όσο και στα αγοράκια. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Μωάμεθ παντρεύτηκε την Άισα όταν ήταν 9 χρονών, αφού περίμενε 2 χρόνια-όταν την γνώρισε ήταν 7 χρονών. Στην Κανταχάρ μια πόλη με πληθυσμό 500.000 κατοίκων, τα πάρτι με μικρά αγοράκια είναι μια δημοφιλής διασκέδαση. Επίσης στο Νότιο Αφγανιστάν υπάρχουν τα Bacha Bazi-Μπάχα Μπαζί-δηλαδή τα αγόρια χωρίς γένια που γίνονται αντικείμενα διαπραγμάτευσης-εμπόρευμα-για σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ισχυρών επιχειρηματιών.

Ας μην ξεχνάμε, στον Δυτικό κόσμο το Dark Internet-μαύρο ίντερνετ-μέσω του οποίου τα συνδρομητικά μέλη βρίσκουν μικρά παιδιά για να ικανοποιήσουν την διαστροφή τους. Όσο περισσότερο μιλάμε για την παιδεραστία, τόσο γίνεται εθισμός. Όσο περισσότερο ομογενοποιούνται οι κοινωνίες και γίνονται «μεικτές», τόσο πιο πολύ θα επικρατούν «νέες» σεξουαλικές «συνήθειες».

Η εποχή που «χτίζουν» αυτοί που άπλωσαν τον Κορονοϊό στον πλανήτη, θα είναι πολύ διαφορετική από την «κανονικότητα» που γνωρίσαμε.

Ο Κορονοϊός θα αποσυρθεί όταν θα έχουν τεθεί οι βάσεις της «Νέας Κοινωνίας» που έρχεται. Της ψηφιακής «ανοιχτής» σε όλα κοινωνίας.

Οι «ανοιχτές κοινωνίες» του Τζορτζ Σόρος θα γίνουν πραγματικότητα σύντομα.

Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα κρούσματα παιδεραστίας στο Βατικανό. Το Βατικανό προωθεί την πανθρησκεία. Για να εφαρμοσθεί πανθρησκεία πρέπει η «Δυτική κουλτούρα» να αποδεχθεί τα ήδη και θα έθιμα των Μουσουλμάνων. Ισλάμ σημαίνει υποταγή. Οι μαχητές του Ισλάμ παίρνουν τα κοριτσάκια από 6, 7 χρονών και ολοκληρώνουν τον γάμο τους όταν τα κοριτσάκια γίνονται 9 χρονών, ακολουθώντας το παράδειγμα του Μωάμεθ, ο οποίος παντρεύτηκε την Άισα όταν ήταν 9 χρονών, αφού την είχε γνωρίσει όταν ήταν 7 χρονών. Καμία Ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καταδικάσει επίσημα τα κρούσματα παιδεραστίας στο Βατικανό. Αλλά αντιθέτως αρκετοί Έλληνες πρωθυπουργοί ζητούν την αποδοχή, την εύνοια και την «ευλογία» του Πάπα.

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκούτερες που προωθεί την πανθρησκεία, δηλαδή την ενοποίηση των τριών κύριων θρησκευτικών δογμάτων Χριστιανισμού, Ιουδαϊσμού, Ισλαμισμού, πολύ συχνά αναφέρεται στην δημιουργία «μεικτών» ομογενοποιημένων κοινωνιών. Στα πλαίσια αυτά, η Παγκόσμια Ελίτ προωθεί τις ανοιχτές πολυπολιτισμικές κοινωνίες στις οποίες όλα θα είναι ελεύθερα.

Τραπεζικός

Ελέγξτε επίσης

Προσομοιώσεις, ψεύτικα πλάνα και διαστρέβλωση της αλήθειας: Σερέτης Γρηγόρης, Τραπεζικός                                                       310x165

Προσομοιώσεις, ψεύτικα πλάνα και διαστρέβλωση της αλήθειας: Σερέτης Γρηγόρης, Τραπεζικός

2 Σχόλια

 1. ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ ΑΘΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΜΕΤΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑΝ. ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δεν μπορείτε να αντιγράψετε αυτή τη σελίδα.